Stacks Image 10

Ochrana osobných údajov a GDPR

Akým spôsobom riešite ochranu osobných údajov vo Vašej organizácii?
Máte niekoľko rokov starý bezpečnostný projekt a neviete čo s ním?
Potrebujete aplikovať zákonné požiadavky do Vášho prostredia?
Ako ste pripravení na implementáciu nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation)?
Gordias pre Vašu organizáciu zabezpečí komplexné riešenie ochrany osobných údajov. Našim klientom poskytujeme širokú škálu služieb od jednorazových konzultácií po komplexné bezpečnostné projekty. V prípade dohody môžu naši špecialisti vykonávať vo Vašej spoločnosti aj funkciu zodpovednej osoby (resp. DPO – Data protection officer podľa GDPR). Ako jedni z prvých mali úspešne absolvované skúšky na úrade na ochranu osobných údajov.

30. januára 2018 bol v Zbierke zákonov publikovaný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením GDPR.
Podobne ako GDPR, aj tento zákon nadobúda účinnosť od 25. mája 2018.

Implementácia požiadaviek GDPR do prostredia konkrétnej organizácie trvá podľa našich skúseností rádovo mesiace v závislosti od zložitosti nastavovaného prostredia. Nenechávajte si preto implementáciu požiadaviek GDPR až na poslednú chvíľu, odporúčame Vám s analýzou a plánovaním implementácie GDPR začať čím skôr.

Gordias problematiku súvisiacu s implementáciou GDPR priebežne sleduje a je pripravený flexibilne implementovať jej požiadavky do konkrétneho prostredia Vašej organizácie.
V rámci implementácie GDPR Vám:
  • zistíme, aký je súčasný stav spracúvania osobných údajov,
  • identifikujeme zmeny v spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné zaviesť v súvislosti s GDPR,
  • vypracujeme všetky potrebné dokumenty vyplývajúce z požiadaviek GDPR,
  • odporučíme Vám opatrenia na splnenie všetkých personálnych, organizačných a technických požiadaviek,
  • pomôžeme aktualizovať vnútorné predpisy popisujúce spracúvanie osobných údajov (napr. smernicu o ochrane osobných údajov),
  • vypracujeme posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie súvisiacej so spracúvaním osobných údajov je jednou zo základných požiadaviek zákona i GDPR. Gordias pre Vás túto dokumentáciu vypracuje, zároveň preskúma aj celkový stav informačnej bezpečnosti vo Vašej organizácii a navrhne opatrenia na jeho zlepšenie v súlade s medzinárodne uznávaným štandardom ISO/IEC 27002.

Pre zorientovanie sa v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie požiadaviek GDPR sme pre Vás pripravili prezentačný materiál, ktorý si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: „Gordias – prezentačný materiál GDPR“.
Gordias vyriešil ochranu osobných údajov a vypracoval bezpečnostné projekty v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre desiatky organizácií rôznej veľkosti a pôsobnosti.

Bezproblémový priebeh kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov vo viacerých z týchto organizácií je ocenením kvality našej práce a potvrdením o správnosti nášho prístupu.

Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pridať k našim spokojným zákazníkom.
Pokiaľ máte záujem o informatívnu cenovú ponuku na riešenie ochrany osobných údajov a implementáciu GDPR vo Vašej organizácii, vyplňte prosím nasledovný dotazník a zašlite nám ho na adresu info@gordias.sk.

V prípade, že máte záujem o externý výkon zodpovednej osoby (resp. DPO podľa GDPR), odporúčame náš produkt Externý výkon zodpovednej osoby - DPO.

V prípade, že ochranu osobných údajov vo Vašej organizácii už máte riešenú a potrebujete vypracovať bezpečnostný projekt v rámci vývoja nového informačného systému alebo jeho aktualizácie, odporúčame náš produkt „Bezpečnostný projekt IS“.