Konferencia na tému "Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku"

Dňa 21.02.2014 sa v kongresových priestoroch SUTN uskutočnila konferencia „Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku“, na ktorej bola prezentovaná nová publikácia „Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia procesov poskytovania IT služieb a ďalších noriem súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov“. Spoluautorom tejto publikácie je aj zamestnanec spoločnosti Gordias Vladimír Kmeť.