Prezentačný materiál súvisiaci s implementáciou GDPR

Pre zorientovanie sa v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie požiadaviek GDPR sme pre Vás pripravili prezentačný materiál, ktorý si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: „Prezentačný materiál GDPR“. GDPR bude účinné a priamo aplikovateľné od 25. mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, súčasne prebieha aj novelizácia existujúceho zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude v plnej miere zohľadňovať požiadavky uvedené v GDPR. Gordias oblasť súvisiacu s GDPR priebežne sleduje a je pripravený flexibilne implementovať jej požiadavky do konkrétneho prostredia Vašej organizácie.