Posudzovanie certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu

V priebehu roka 2016 sa Anton Horváth aktívne zúčastnil viacerých svedeckých posudzovaní certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu v rámci výkonu auditov systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001. V rámci dlhoročnej spolupráce so SNAS vystupuje v role externého experta pre informačnú bezpečnosť v procesoch akreditácie podľa normy ISO 27006.