Konferencia na tému "Identita jednotlivca a jej technologická a právna ochrana v kyberpriestore"

Dňa 2.10.2013 sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému "Identita jednotlivca a jej technologická a právna ochrana v kyberpriestore" organizovaná efocus.sk.

Na konferencii vystúpil aj Mgr. Ľubor Illek z Gordiasu s príspevkom Úrovne autentifikácie (QAA - Quality Authentication Assurance). V prednáške sa sústredil najmä na normatívnu schému z projektu STORK, ktorá bude záväzná aj pre všetky ISVS, podľa pripravovanej novely výnosu o štandardoch. Táto téma je aktuálna aj kvôli pripravovanému riešeniu eID a prebiehajúcom vývoji v oblasti federácie identít.